Hyvinvoivan Itämeren puolesta

BalticWaters työskentelee aina Itämeren parhaaksi. Niin kuin meri, olemme aina liikkeessä. Tavoitteenamme on hyvinvoiva Itämeri.

BalticWaters toteuttaa suuria, käytännönläheisiä ympäristöhankkeita ja tekee soveltavaa tutkimusta. Löydämme ratkaisuja ja toimenpiteitä, joilla voidaan edistää Itämeren hyvinvointia ja elinkelpoisia kalakantojaToteutamme hankkeita maalla, merellä ja rannikolla. BalticWaters myös kehittää ja jakaa tietoa Itämeren ympäristöstä suurelle yleisölle, viranomaisille ja päättäjille. Tavoitteenamme on lisätä tietoisuutta meren haasteista ja vaikuttaa yleisen mielipiteen kautta päätöksentekoon.

Turska on yksi Itämeren tärkeimmistä kalalajeista ekologisesta – ja ennen myös taloudellisesta – näkökulmasta. Itämeren turskakannat ovat nykyään akuutisti uhattuina vuosikymmeniä jatkuneen liikakalastuksen ja kestämättömän kalastushallinnon vuoksi.

Hankkeessa ”ReCod – pienten turskien vapauttaminen Itämerellä” pyritään testaamaan, onko mahdollista auttaa turskaa pääsemään haavoittuvan mätivaiheen läpi. Näin pienten turskien määrää meressä koitetaan kasvattaa kalakannan vahvistamiseksi. Kokeet toteutetaan Ar-tutkimusasemalla Gotlannissa, keskellä Itämerta. Tutkijat pyytävät itäisen kannan turskaa jatkuvasti, minkä jälkeen turska pystyy lisääntymään tutkimusasemalla luonnollisesti kutemalla. Tämän jälkeen 5–6 päivän ikäiset eli mätivaiheen yli päässeet turskan poikaset vapautetaan Itämereen valituissa paikoissa.

Tukesi avulla voimme työskennellä määrätietoisesti ja pitkäjänteisesti Itämeren pelastamiseksi