För en levande Östersjö

BalticWaters agerar alltid för Östersjöns bästa. Vi anpassar oss utan att tappa fokus på vart vi är på väg. Alltid i rörelse. Alltid utifrån perspektivet ”Vad är bäst för havet?”.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev Östersjöbrief!

Senaste nyheterna

Hjälp oss hjälpa Östersjön! Nu kan du rikta en gåva till det projekt du brinner lite extra för: Recod, Levande vikar, Cirkulär NP eller vårt opinionsbildande arbete för att rädda Östersjöns fiskbestånd.

”ReCod – utsättning av småtorsk i Östersjön” undersöker om stödutsättning av torsklarver är ett sätt att stärka det utsatta östra beståndet. Projektet genomförs på forskningsstationen Ar på Gotland – mitt i Östersjön. Här hålls torsk, som ska reproducera sig genom naturlig lek. I nästa steg ska små torsklarver kläckas för att sedan sättas ut på ett antal utsättningsplatser i Östersjön. Nu kan du göra ett virtuellt besök på forskningsstationen och bland annat kika på hur projektet går till från insamling av avelstorsk till utsättning av torsklarver i Östersjön, se hur vattenreningen på stationen fungerar och hur salthalt, syrehalt och temperatur regleras.

Våra arbetsområden

BalticWaters arbetar med storskaliga demonstrationsprojekt och tillämpad forskning på land, längs kusten och i havet för att Östersjön ska bli ett friskare hav. Stiftelsen arbetar också med opinionsbildning för att sprida kunskap om innanhavets möjligheter och utmaningar till den intresserade allmänheten, beslutsfattare och myndigheter. Läs mer om våra olika projekt under respektive arbetsområde.

På land

Längs kusten

I havet

Opinions­bildning

Med ditt stöd kan vi arbeta långsiktigt och målmedvetet för att rädda Östersjön