För en levande Östersjö

BalticWaters agerar alltid för Östersjöns bästa. Vi anpassar oss utan att tappa fokus på vart vi är på väg. Alltid i rörelse. Alltid utifrån perspektivet ”Vad är bäst för havet?”.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Senaste nyheterna

Hjälp oss hjälpa Östersjön! Nu kan du rikta en gåva till det projekt du brinner lite extra för: Recod, Levande vikar, Cirkulär NP eller vårt opinionsbildande arbete för att rädda Östersjöns fiskbestånd.

Behovet att skydda Östersjöns ekosystem, biologiska mångfald och naturresurser har aldrig varit större. Samtidigt är behovet av ny kunskap kritiskt. För att skapa förutsättningar för ny forskning om fortplantning och stödutsättning av hotade fiskarter etablerar stiftelsen BalticWaters ett nytt fiskforskningslaboratorium – det första av sitt slag i Östersjöregionen.

Våra arbetsområden

BalticWaters arbetar med storskaliga demonstrationsprojekt och tillämpad forskning på land, längs kusten och i havet för att Östersjön ska bli ett friskare hav. Stiftelsen arbetar också med opinionsbildning för att sprida kunskap om innanhavets möjligheter och utmaningar till den intresserade allmänheten, beslutsfattare och myndigheter. Läs mer om våra olika projekt under respektive arbetsområde.

På land

Längs kusten

I havet

Opinions­bildning

Med ditt stöd kan vi arbeta långsiktigt och målmedvetet för att rädda Östersjön