BalticWaters är en stiftelse med ett enda mål: att vårt hav ska leva. Och för oss finns bara ett sätt att nå dit: handling! Vi driver opinion, genomför projekt och stödjer forskning för oss och framtida generationer.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Senaste nyheterna

Behovet att skydda Östersjöns ekosystem, biologiska mångfald och naturresurser har aldrig varit större. Samtidigt är behovet av ny kunskap kritiskt. För att skapa förutsättningar för ny forskning om fortplantning och stödutsättning av hotade fiskarter etablerar stiftelsen BalticWaters ett nytt fiskforskningslaboratorium – det första av sitt slag i Östersjöregionen.

Hjälp oss hjälpa Östersjön! Nu kan du rikta en gåva till det projekt du brinner lite extra för: Recod, Levande vikar, Cirkulär NP eller vårt opinionsbildande arbete för att rädda Östersjöns fiskbestånd.

Med ditt stöd kan vi arbeta långsiktigt och målmedvetet för att rädda Östersjön