Hankkeet

Lippulaivahankkeemme

BalticWaters toteuttaa suuria, käytännönläheisiä ympäristöhankkeita ja tekee soveltavaa tutkimusta. Löydämme ratkaisuja ja toimenpiteitä, joilla voidaan edistää Itämeren hyvinvointia ja elinkelpoisia kalakantoja.

Toteutamme hankkeita maalla, merellä ja rannikolla. BalticWaters myös kehittää ja jakaa tietoa Itämeren ympäristöstä suurelle yleisölle, viranomaisille ja päättäjille. Tavoitteenamme on lisätä tietoisuutta meren haasteista ja vaikuttaa yleisen mielipiteen kautta päätöksentekoon.

Säätiön hankkeet myötävaikuttavat myös YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden toteuttamiseen keskittyen erityisesti SDG 12: Vastuullinen kulutus ja tuotanto, SDG 13: Ilmastotoimet, SDG 14: Elämä veden alla ja SDG 15: Elämä maalla.

Lue lisää hankkeistamme alta.

Vik.
Rannikolla

Elävät lahdet

Hankkeessa testaamme ja arvioimme toimenpiteitä biologisesti rikkaiden luonnonympäristöjen, Itämeren matalien lahtien, pelastamiseksi.

Lue lisää →

Pienemmät tutkimus- ja tiedotushankkeemme

Säätiö toteuttaa pienempiä tutkimus- ja tiedotushankkeita yhdessä ulkopuolisten toimijoiden ja eri yliopistojen tutkijoiden kanssa. Hankkeissa pyritään ensisijaisesti tutkimaan kohteita, joista tällä hetkellä on tiedon puutetta.

Hevostalouden vaikutus rehevöitymiseen
Hankekausi 2020–2023
Hevoset tuottavat suuria määriä lantaa, mikä vauhdittaa rehevöitymistä. Lanta voi kuitenkin olla arvokas resurssi, jos se kerätään, käsitellään ja varastoidaan turvallisesti, jolloin se voidaan ottaa uudelleen käyttöön maataloudessa. Hankkeen tavoitteena on saada uutta tietoa siitä, kuinka hevosaitaukset vaikuttavat vesiympäristöön sekä tarjota tieteellisiä perusteluja kustannustehokkaille toimenpiteille. Ota yhteyttä, niin kerromme lisää.

Analyysi turskan ravinnon saannista
Hankekausi 2020–2023
Tämän hankkeen tavoitteena on analysoida syyt Itämeren turskan vähenemiseen sekä sen heikentyneeseen kasvuun ja terveyteen. Turskan kasvuolosuhteiden kehitystä tarkastellaan uusilla otoliittisillä kemiallisilla menetelmillä kannan positiivisen kehityksen ajalta (1920–1980-luvuilla) ja verrataan viime vuosikymmenien kehitykseen. Ota yhteyttä, niin kerromme lisää.

Ruotsin itärannikon sillikantojen kotiutumiskäyttäytyminen
Hankekausi 2020–2023
Miksi jotkut silakkayksilöt muodostavat oman kalakannan ja mitkä mekanismit erottavat populaation muista saman lajin edustajista? Kysymys on tieteellisesti mielenkiintoinen, mutta tärkeä myös kestävän kalastushallinnon kannalta. Siksi tämän hankkeen tavoitteena on analysoida Sveanmaan rannikon silakkakantojen kotiutumiskäyttäytymistä keräämällä materiaalia otoliittisia kemiallisia tutkimuksia varten erilaisista silakan kutukokoelmista neljältä Sveanmaan rannikon kutualueelta. Ota yhteyttä, niin kerromme lisää.

Silakan ja kilohailin hienojakoinen kantarakenne Itämerellä – vaikutukset kestävään kalastukseen
Hankekausi 2022–2024
Silakka ja kilohaili ovat keskeisessä asemassa Itämeren ekosysteemissä. Varmaa tietoa ei ole kuitenkaan siitä, kuinka monta kalakantaa Itämeressä on ja kuinka vakaina ne pysyvät ajan kuluessa. Intensiivinen kalastus on johtanut kalakantojen laskuun, mikä voi vaikuttaa Itämeren ravintoketjuun. Paikallisten kalakantojen loppuun kalastamisen estämiseksi tarvitaan tarkempaa tietoa kantojen rakenteesta. Hankkeen tavoitteena on tuottaa tietoa, joka mahdollistaa kestävämmän kalastushallinon ja elintarviketurvan. Tämä toteutetaan kuvaamalla silakan ja kilohailin paikallista populaatiorakennetta. Geneettisiä markkereita ja koko genomin sekvensointia käytetään silakka- ja kilohailipopulaatioiden hienomittaisen rakenteen ja vakauden tutkimiseen. Ota yhteyttä, niin kerromme lisää.

Kirja Itämerestä – Miten tässä kävi näin?
Hankekausi 2022–2023
Itämeri on yksi maailman tutkituimpia meriä. Sisämerellä on edessään monia haasteita ja moniin niistä on selkeitä ratkaisuja. Silti meren luonnonvarojen kestämätön käyttö jatkuu. Miksi näin on ja miten sen sallitaan jatkua, ovat kysymyksiä, joita tiedetoimittaja Henrik Hamrén pohtii. Hän etsii vastauksia kysymyksiin tutkimalla mekanismeja ja taustalla olevia poliittisia, taloudellisia ja psykologisia rakenteita, jotka ohjaavat meren luonnonvarojen kestämätöntä käyttöä. Tutkinnan tuloksena syntyy kirja. BalticWaters on tukenut Hamrénin työtä. Ota yhteyttä, niin kerromme lisää.

RoC – Return of the Cod
Hankekausi 2021–2022
Itämeren turska oli aiemmin yksi maailman suurimmista turskakannoista ja Itämeren ekosysteemin tärkein petokala. Nykyään kannat koostuvat kuitenkin pienistä ja laihoista yksilöistä huonoissa olosuhteissa. Nykyinen itäisen turskan kalastuskielto ei riitä kannan elvyttämiseen – tarvitaan ekosysteemilähtöistä ajattelua. RoC -hankkeen tavoitteena on tunnistaa ja koota asianmukaiset toimenpiteet turskakannan elvyttämiseksi sekä kertoa tuloksista sidosryhmille. Tavoitteena on toimia siltana tieteen ja politiikan välillä ja ehdottaa toimenpiteitä päätöksentekijöille. Projektin toteuttaa FishSec yhdessä kumppaneiden kanssa. Ota yhteyttä, niin kerromme lisää.

Hyvä silakka
Hankekausi 2020-2022
Vuosikymmenten intensiivisen kalastuksen jälkeen ltämeren silakka on uhattuna. Kalakantojen pieneneminen ja huonovointisuus ovat merkkejä siitä, että jokin ei ole kunnossa. Kampanjan tavoitteena on tuoda esiin kalastushallinnon ongelmia ja tarjota ratkaisuja. Lue lisää.

Tukesi avulla voimme työskennellä määrätietoisesti ja pitkäjänteisesti Itämeren pelastamiseksi