Vår integritets­policy

Insamlingsstiftelsen BalticWaters värnar om din personliga integritet och vill att du som besökare, givare eller intressent alltid ska känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi är öppna med vilken data vi samlar in och varför. All behandling av personuppgifter inom BalticWaters sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning. Inom EU/EES gäller från 25 maj 2018 dataskyddsförordningen (GDPR).
Vill du ha mer information är du välkommen att maila oss på info@balticwaters.org

Vilka personuppgifter samlar vi in?

De personuppgifter BalticWaters samlar in är sådana du anger vid registrering för nyhetsbrevs utskick eller vid anmälan till seminarier eller andra evenemang som BalticWaters anordnar. De uppgifter BalticWaters i sådant fall samlar in är namn, e-postadress och i förekommande fall arbetsgivare och faktureringsadress. Denna behandling grundar sig på ditt samtycke.

Vi använder verktyget Google Analytics för att mäta trafiken på hemsidan och för att utvärdera hemsidans funktionalitet. Det innebär att Google registrerar personuppgifter i form av din IP-adress liksom indirekt data i form av information om hur länge du är på hemsidan, vilka sidor du besöker osv. Mer information om hur Google använder de överförda personuppgifterna finns bland annat längre ned på sidan under stycket ”Om cookies (kakor)”, där finns även information om hur du går tillväga för att förhindra att Google Analytics insamlar uppgifter om dig eller hur du kan radera uppgifter som redan samlats in.

Vi publicerar ibland fotografier på hemsidan från evenemang vi arrangerar eller deltar i. Dessa fotografier kan i vissa fall vara av sådan karaktär att de utgör ”personuppgift”. Innan publicering gör vi en granskning huruvida fotografiet på något vis kan vara integritetskänsligt. När vi bedömer att så inte är fallet publiceras fotografiet.

Om du vill veta vilka personuppgifter BalticWaters lagrat om dig har du rätt att begära tillgång till dessa personuppgifter. Du har även rätt att begära rättelse eller radering av inkorrekta personuppgifter. Om du anser att BalticWaters hantering av dina personuppgifter sker på ett inkorrekt sätt har du rätt att begränsa vår användning av dina uppgifter. För att hävda någon av dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss, du hittar våra kontaktuppgifter här.

Vad vi inte gör med dina uppgifter

Insamlingsstiftelsen BalticWaters kommer inte att sälja, hyra eller leasa ut de personuppgifter som samlats in.

Om cookies (kakor)

På hemsidan används även så kallade cookies. En cookie är en liten textfil som lagras på besökarens dator och som innehåller information. Cookies används normalt för att förbättra webbplatsen för användaren. Det finns två typer av cookies:

  • Den ena lagras tillfälligt på din dator under tiden du är inne och surfar på en sida. Den försvinner när du stänger din webbläsare.
  • Den andra typen sparar en fil under en längre tid på din dator. Den används till exempel vid funktioner som talar om vad som är nytt sedan du senast besökte den aktuella webbplatsen.

På www.balticwaters.org används cookies för att ge tillgång till olika funktioner och olika typer av information. Bland annat används cookies för att mäta trafik med Google Analytics.
Om du inte vill använda cookies kan du göra inställningar i din webbläsare för att undvika dem. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.

Mer information om cookies finns på Post- och telestyrelsens hemsida.