ReCod – pienten turskien vapauttaminen Itämereen

Hankekausi 2020-2025

Ainutlaatuisella, mutta haavoittuvalla Itämerellä on vaihteleva suolapitoisuus ja suuria kuolleita alueita. Lisäksi sen vuorovesi on hyvin pientä. Turska on yksi Itämeren tärkeimmistä kalalajeista ekologisesta – ja ennen myös taloudellisesta – näkökulmasta. Itämeren turskakannat ovat nykyään akuutisti uhattuina vuosikymmeniä jatkuneen liikakalastuksen ja kestämättömän kalastushallinnon vuoksi.

Turskan lisääntyminen on riippuvaista suola- ja happipitoisuudesta. Turskan mätimunien pitää kellua hieman pohjan yläpuolella. Happipuutteinen pohja ja alhainen suolapitoisuus saavat munat uppoamaan pohjaan, jolloin ne kuolevat. Tällä hetkellä eteläisellä Itämerellä on enää yksi paikka, jossa on oikeat olosuhteet turskan onnistuneelle lisääntymiselle.

Itämeren kantojen elpyminen edellyttää useita erilaisia ​​toimenpiteitä aina rehevöitymisen vaikutusten vähentämisestä turskan kalastusta koskevien määräysten jatkamiseen.

Hankkeessa ”ReCod – pienten turskien vapauttaminen Itämerellä” pyritään testaamaan, onko mahdollista auttaa turskaa pääsemään haavoittuvan mätivaiheen läpi. Näin pienten turskien määrää meressä koitetaan kasvattaa kalakannan vahvistamiseksi.

Hankkeessa tehdään kokeita mereen päästetyillä turskan poikasilla ja selvitetään niiden selviytymisastetta sekä kykyä asettua uusiin paikkoihin. Samalla arvioidaan toimenpiteiden kustannuksia. Jos hanke onnistuu, se voisi tarjota mallin tuleville laajamittaisille ponnisteluille kannan vahvistamiseksi.

Kokeet toteutetaan Ar-tutkimusasemalla Gotlannissa, keskellä Itämerta. Tutkijat pyytävät itäisen kannan turskaa jatkuvasti, minkä jälkeen turska pystyy lisääntymään tutkimusasemalla luonnollisesti kutemalla. Tämän jälkeen 5–6 päivän ikäiset eli mätivaiheen yli päässeet turskan poikaset vapautetaan Itämereen valituissa paikoissa. Hankkeen arvioiden mukaan tutkimusasemalta voidaan vapauttaa vuodessa noin 1–1,5 miljoonaa turskan poikasta. Koekalastusta ja tieteellistä näytteenottoa tehdään jatkuvasti hankkeen tulosten seurantaa varten.

BalticWaters toteuttaa ”ReCod – pienten turskien vapauttaminen Itämereen” -hankkeen yhteistyössä Uppsalan yliopiston. Hanketta ovat rahoittaneet Ulla ja Curt Nicolin -säätiö, Leader Gute ja Gotlannin alue.

Yhteensä säätiö ja sen yhteistyökumppanit investoivat hankkeeseen lähes 50 miljoonaa kruunua. Arvioimme jatkuvasti uusia hankkeita, jotka voivat edistää ja laajentaa työtä Ar-tutkimusasemalla.

Tukesi avulla voimme työskennellä määrätietoisesti ja pitkäjänteisesti Itämeren pelastamiseksi