Vilka länder fiskar vad i Östersjön? Vad händer i Östersjöns ekosystem om en fiskart fiskas ned? Vilka marina näringar bidrar mest till Sveriges BNP? Vad blir det av sillen som fiskas upp ur Östersjön?

Detta, och mycket mer, har vi besvarat i vår faktabank. Här kan du lära dig mer om fisket i Östersjön och ladda ned grafik och material för att sprida informationen vidare.