Vill du bidra med en gåva?

Stöd vårt arbete för en levande Östersjö!

 Välj att rikta ditt bidrag till stiftelsens arbete för en friskare Östersjö eller något av våra projekt:

  • ReCod – för att stärka torskbeståndet i Östersjön. Läs mer om projektet här.
  • Levande vikar – för restaurering av grunda havsvikar. Läs mer om projektet här.
  • Rädda Östersjöfisken – för vårt opinionsbildande arbete för att rädda Östersjöns fiskebestånd. Läs mer om arbetet här.
  • Cirkulär NP – för cirkulär användning av djurgödsel. Läs mer om projektet här.

Markera det projekt du vill bidra till om du betalar med kort, eller ange projektets namn i det tomma fältet om du betalar med Swish. Har du inte angett något projekt går ditt bidrag dit där det gör mest nytta. Vi samarbetar med Svensk insamlingskontroll (90-konto) och redovisar våra medel enligt dem.

Är du intresserad av att ge en större gåva?
Tveka inte att kontakta oss på info@balticwaters.org så berättar vi mer.

  

Läs mer om hur våra projekt utvecklas. Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Om stiftelsen

BalticWaters är en oberoende stiftelse som arbetar långsiktigt för en levande Östersjö. Stiftelsen genomför storskaliga, åtgärdsorienterade miljöprojekt och bedriver tillämpad
forskning för att visa vilka åtgärder som kan bidra till ett friskare hav och livskraftiga fiskbestånd.

Vi verkar också för att utveckla och sprida kunskap om Östersjöns miljö till allmänhet, myndigheter och beslutsfattare. Målet är att öka kunskapen om de utmaningar som havet står inför och bygga opinion så att beslut blir tagna och åtgärder genomförda.