Publikationer

Här publiceras stiftelsens olika publikationer, däribland Östersjöbrifen. Är du intresserad av miljöpolitiska frågor som rör Östersjön? Anmäl dig då till vårt nyhetsbrev här och få Östersjöbriefen i din mail!

Rapport: En politik för en frisk Östersjö

Varför är det så svårt att leva upp till gällande regelverk inom havsmiljöområdet? Det har vi sökt svar på genom en sammanställning av litteratur och intervjuer med sju av åtta politiska partier.

Rapport: Bryter EU:s fiskeministrar mot lagen?

I en juridisk genomgång av politiska beslut kring fisket i Östersjön har vi analyserat om fiskeministrarna hade laglig rätt att fatta det beslut de gjorde om 2024 års fiskekvoter – trots att sillbestånden befinner sig på alarmerande låga nivåer.

Djupdykning: Så hamnade sillen på julbordet

Hur hamnade sillen egentligen på julbordet? Vi har dykt ner i sillburken tillsammans med matkulturexperten Richard Tellström som berättar om smaksättning och festkultur genom högtiderna

Östersjöbrief 60: Den sista sillen

2024 års fiskekvoter visar att EU:s ansvariga ministrar bänder lagarna, som reglerar fiske, ekosystem och havsmiljö, till bristningsgränsen.

Politiskt PM: Beslut och åtgärder hösten 2023

Fiskbeståndens svaga utveckling och kommissionens förslag om noll-kvot för sillen i större delen av Östersjön skapar nya förutsättningar för positiva förändringar av fiskeripolitiken. Vi har sammanställt förslag på vägar framåt.

Rapport: Risker med Östersjöns fiskekvoter

Processen som bestämmer fiskekvoterna i Östersjön är omgärdad av flera osäkerheter vilket skapar risker för att storleken på kvoterna inte bygger på den faktiska mängd fisk som finns i havet.

Policydokument: En förlustaffär att fiska för foder

Ett kilo strömming som förädlas till surströmming har ett 36 gånger högre värde än samma mängd strömming som blir foder. I dag blir en bråkdel av fisken mat på våra bord, medan resten blir foder för lax, kyckling och mink.

Svar till EU

I ett samråddsvar lyfter vi nödvändiga förändringar för att EU ska nå målen om hållbart fiske.

Östersjöbrief 26: Ska sillen också torska?

I decennier fiskades i genomsnitt 150 till 200 tusen ton torsk per år i Östersjön. Men efter år av överfiske, felaktiga politiska beslut och en slapp förvaltning kollapsade torskbeståndet.

Fiskebrief 23: Prioritera det småskaliga fisket

BalticSea2020
I slutet av april beskrev tidningen Mitti supertrålaren Clipperton från västkusten, som i vattnen utanför Stockholms län ensam fiskar 175 gånger mer strömming än alla länets fiskare tillsammans.

Fiskebrief 19: Återhämtning tar tid

Av BalticSea2020
Nu vilar ett mycket tungt ansvar på regionens politiker – de måste stå emot särintressen som vill fortsätta fiska samtidigt som de måste säkerställa att förslaget om fiskestopp för 2020 följs av långsiktiga åtgärder.

Fiskebrief 18: Kommissionen föreslår nollkvot

Av BalticSea2020
Kommissionen föreslår inför 2020 förbud för allt riktat torskfiske i det östra beståndet och för det västra beståndet föreslås en kraftig minskning av kvoten

Fiskebrief 7: Vem har rätt till fisken?

Av BalticSea2020
Fisket i Östersjön har problem. En orsak är att fångsterna av torsk bara är en tiondel av vad de varit tidigare decennier. Denna utveckling oroar också kommuner som vill ha levande kustsamhällen.

Fiskebrief 6: Torskkvoter i Östersjön

Av BalticSea2020
ICES föreslår att torskkvoten för det östra beståndet begränsas till knappt 16.700 ton. Det är en minskning med närmare 40 procent från förra årets råd.

Fiskebrief 4: Torskens roll i ekosystemet

Av BalticSea2020
Forskning visar att torsken i Östersjön har en central roll i havets ekosystem. Som toppredator spelar torsken en stor roll för växt- och djurlivet.

Fiskebrief 1: Hur stor är fiskenäringen?

Av BalticSea2020
Vi har ett torskbestånd i Östersjön som är på väg mot kollaps, men förslag om drastiska åtgärder avfärdas för att skydda fiskenäringen.