Faktabanken

Här har vi samlat fakta om Östersjön och hur fiske och annan mänsklig aktivitet påverkar ekosystemet.
All grafik är tillgänglig för nedladdning för den som vill sprida informationen vidare.

Östersjön är ett unikt och känsligt hav som varken är riktigt salt eller riktigt sött. Med endast en förbindelse till utanförliggande hav tar det en generation för vattnet att bytas ut.

Näringsämnen, kväve och fosfor, är en förutsättning för livet i Östersjön, men för mycket näring leder till övergödning. Effekterna av övergödning påverkar arter på olika sätt.