Projekt

Våra demonstrationsprojekt

BalticWaters genomför storskaliga miljöprojekt som ska visa att förändring är möjlig och hur det kan genomföras. Projekten finansierar och genomförs i egen regi och tillsammans med universitet, organisationer och institutioner. BalticWaters verkar också för att utveckla och sprida kunskap om Östersjöns miljö till allmänhet, myndigheter och beslutsfattare. Målet är att öka kunskapen om de utmaningar som havet står inför och bygga opinion så att beslut blir tagna och åtgärder genomförda.

Stiftelsens projekt ska också bidra till genomförandet av FN:s globala mål med särskilt fokus på mål 12: Hållbar konsumtion och produktion, mål 13: Bekämpa klimatförändringar, mål 14: Hav och marina resurser samt mål 15: Ekosystem och biologisk mångfald. Läs mer om våra demonstrationsprojekt nedan.

Vik.
Längs kusten

Levande vikar

Projektet ska testa och utvärdera åtgärder för att restaurera en av de biologiskt rikaste naturmiljöerna i Östersjöns kustområde – de grunda vikarna.

Läs mer →
I havet

BalticWaters Fish Laboratory

För att skapa förutsättningar för ny forskning om Östersjöfisken, stödutsättning av hotade fiskarter, utveckling av akvakultur och kunskapsbyggande, etablerar stiftelsen ett nytt fiskforskningslaboratorium.

Läs mer →

Våra forsknings- och informationsprojekt

Stiftelsen genomför forsknings- och informationsprojekt tillsammans med externa aktörer och forskare från olika universitet. Projekten syftar framför allt till att undersöka områden där det i dagsläget saknas kunskap.

Genomförda projekt

Här presenteras genomförda demonstrationsprojekt och forsknings- och informationsprojekt.

Opinionsbildning

Stoppa industrifisket   2022
Den goda sillen   2020-2022
RoC – Return of the Cod   2021-2022 

Med ditt stöd kan vi arbeta långsiktigt och målmedvetet för att rädda Östersjön