Våra utlysningar

BalticWaters driver tre utlysningsprogram för att främja forskning och öka kunskapen om Östersjöns miljö. Två av programmen stödjer forskning inom natur- och samhällsvetenskapliga ämnesområden med bäring på stiftelsens verksamhet. Traineeprogrammet syftar till att sprida miljökunskap hos nyutexaminerade studenter inom olika discipliner. Läs mer om våra utlysningsprogram nedan.

För elever

BalticWaters utlyser stipendietävling för att uppmuntra skolklasser att arbeta med Östersjörelaterade teman vilket på sikt kan öka elevernas kunskap om situationen i Östersjön.

Skolklass

Elever för Östersjön

För att öka medvetenheten om hur havet och dess ekosystem påverkas av mänsklig aktivitet utlyser BalticWaters en stipendietävling för skolklasser i årskurs 7 till 9.

Läs mer →