Dimman ligger tät och termometern visar två grader i vattnet. Trots torrdräkt och varmt underställ känns kylan påtagligt när vi sänker ned oss under ytan. Vi ska dokumentera när några torskar från projektet ReCod-utsättning av småtorsk i Östersjön ska lämna livet på forskningsstationen och återgå till Östersjön. De är inte de mest bekväma förhållandena, men för torsken är det kalla vattnet inget hinder, snarare tvärt om.

– Torsk är en kallvattensart det vill säga torsken är väl anpassad till kalla temperaturer och trivs inte i varmt vatten. De fiskar som idag släpps tillbaka i havet har tillbringat ett år på forskningsstationen och har under tiden hos oss vuxit på sig rejält! När fiskarna kom in vägde dom i snitt ca 300 gram och nu hade dessa fiskar en medelvikt på ungefär 2 kg, säger Johanna Fröjd, projektledare för ReCod.

Johanna och Susanne Ragnarsdotter, drifttekniker, går i omgångar till bilflaket där en stor tunna med torskarna står. Försiktigt fångar de upp en fisk i en hink och går ned till strandkanten där de sakta tippar hinken. En efter en följer torskarna botten ut till större djup där de försvinner ut i havet.

Foton: Madeleine Kullenbo, BalticWaters

Filmklipp: Johanna Fröjd och Konrad Stralka, BalticWaters

– Förberedelserna inför utsläpp börjar flera veckor innan. Torskarna ska mätas, vägas och få sin speciella utvärtes tagg för identifikation, ifall någon skulle få upp en torsk som bifångst. Eftersom torskarna känner på sig att något är i görning gör vi vad vi kan för att minska deras stress. De har också fått gå i bassänger med genomströmmande vatten direkt från Östersjön för att vänja sig vid sina nya förhållandena i havet, säger Susanne och fortsätter:

– Vi har gjort det vi kunnat för att de ska trivas på stationen men, att släppa dem i sin rätta miljö, efter ”väl förättat värv”, känns riktigt bra!

Vi önskar torskarna stort lycka till!


Varför släpper ReCod ut stora torskar?
För att säkerställa genetisk variation hos torsklarver som kläcks och sätts ut i Östersjön släpps föräldrafiskarna tillbaka i havet efter att de har levt och lekt på stationen i ungefär 1–3 år. Under 2022 och 2023 återgick 150 ReCod-torskar till livet i havet och under 2024 har ytterligare 150 stycken släppts ut. De torskar som släppts ut under 2024 är märkta med en tagg med kontaktuppgifter och individnummer, utifall en fiskare av misstag skulle få en av torskarna i sitt nät.

Om ReCod

Projektet genomför på forskningsstationen Ar på Gotland – mitt i Östersjön. Målet med ReCod är att genomföra försök med utsättningar av 4 – 6 dagar gamla torsklarver på några platser utmed ostkusten där vi undersöker om larverna överlever och klarar att etablera sig. Om försöken blir framgångsrika finns möjlighet för återetablering av torsken i Östersjön på fler platser, något som ökar chanserna att bevara och skydda det unika östra beståndet. ReCod genomförs och finansieras av BalticWaters och Uppsala universitet. Därutöver finns ett antal partners som på olika sätt bidrar till projektet: Leader Gute, Region Gotland, Sveriges Lantbruksuniversitet och Ulla och Curt Nicolins stiftelse. Totalt satsas drygt 50 miljoner kronor på projektet.

Vill du veta mer? Kika in på projektet hemsida.