Gotlands Allehanda har varit på besök på forskningsstationen Ar där projektet ReCod – utsättning av småtorsk i Östersjön genomförs. Just nu byggs stationen om för att torsk ska kunna leka och små torsklarver ska kläckas. Under fem år ska miljontals torskyngel födas upp och sättas ut på tre platser i Östersjön. I artikeln berättar Lars Vallin, vetenskaplig projektledare för ReCod, och Gunilla Rosenqvist, föreståndare för forskningsstationen, om projektet.

Läs hela artikeln här.


Projektet genomförs av stiftelsen BalticWaters i nära samarbete med Uppsala universitet och i samverkan med Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund (Sportfiskarna).

Läs mer om projektet och aktörer som lämnat finansiellt stöd här.