I djurtäta regioner bildas ofta ett överskott av växtnäring (fosfor och kväve), som om det inte fångas, riskerar att övergöda sjöar och vattendrag. I andra regioner, med mestadels växtodling, är problemet det motsatta. Därför ska projektet ”Cirkulär NP – Bättre kretslopp för djurgödsel” testa och utvärdera metoder och tekniker för att ta fram gödningsmedel som är lätt att transportera, från områden med näringsöverskott till områden med underskott. Målet är ett bättre utnyttjande av resurser i jordbruket, mindre användning av handelsgödsel och minskat läckage av näringsämnen.

I senaste numret av Jordbruksaktuellt berättar Helena Aronsson, koordinator för projektet, om arbetet. Läs artikeln här.

Projektet genomförs av BalticWaters i nära samarbete med Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och Research Institutes of Sweden (RISE) mellan 2020-2026.