Den 19 – 20 oktober träffades EU:s jordbruks- och fiskeministrar i Luxemburg för att bland annat besluta om fiskekvoter i Östersjön för nästa år.  Speciellt för årets förhandling var att det beslutades om ett fortsatt stopp för torskfiske i östra beståndet, undantaget en bifångstkvot som sänktes med 70 % – från 2000 ton till 595 ton. Kvoten för torsk i västra beståndet höjdes dock med 5 % till 4000 ton. 

Faktaruta Ministerrådets beslut
(Urval av kvotbeslut för fiske i Östersjön)

Källa: Council of the European Union

Våra slutsatser

Ministerrådets beslut om nästa års fiskekvoter i Östersjön var i stort sett bra. Nollkvoten för östra torskbeståndet kvarstår och det råder fortsatt fiskeförbud under torskens lekperiod. Kvoten för sill/strömming minskas betydligt, i enlighet med Kommissionens förslag och den vetenskapliga rådgivningen. Vi välkomnar också att särskilda hänsyn tagits till det småskaliga kustfisket.

Den lilla ökningen (ca 180 ton) av torskkvoten i det västra beståndet måste ses som en onödig eftergift för det danska och tyska fisket. Med tanke på hur utsatt det västra beståndet är kan det inte anses lämpligt att det används som spelbricka vid kvotförhandlingar.

Trots att många av Östersjöns fiskbestånd är i dåligt skick, fortsätter landsbygdsminister Jennie Nilsson att hänvisa till fiskenäringens intressen, se Regeringens pressmeddelande. Den ”näring” ministern försvarar har visat sig vara en riktigt dålig affär. Till exempel kommer så mycket som 75 % av all råvara som bearbetas i den svenska fiskberedningsindustrin från utlandet, samtidigt som det visar sig att det industriella trålfisket är en mycket dålig affär för Sveriges skattebetalare (Lär mer i stiftelsen BalticSea2020s rapport En vision för Östersjöns fiske). Men, syftar hon på småskaligt fiske och möjligheterna att köpa hållbart fångad sill/strömming, så håller vi med!