Nu kan du göra ett virtuellt besök på forskningsstationen där projektet ReCod – utsättning av småtorsk i Östersjön genomförs. På vår nya projektsida kan du följa projektet från insamling av avelstorsk till utsättning av torsklarver i Östersjön, se hur vattenreningen på stationen går till och hur salthalt, syrehalt och temperatur regleras. Eller varför inte ta en rundtur inne på stationen, eller lyssna på torskens grymtningar under leken.

Mer om projektet
Demonstrationsprojektet ReCod genomförs på forskningsstationen Ar på Gotland – mitt i Östersjön. Torsk från Östersjöns östra bestånd fångas in för att sedan reproducera sig genom naturlig lek. Inom projektet är målet att årligen föda upp och sätta ut ca 1 – 1,5 miljoner torsklarver, utsättningar som sedan följs upp genom årliga provfisken i de utvalda försöksområdena. Om försöken blir framgångsrika finns möjlighet för återetablering av torsken i Östersjön på fler platser, något som ökar chanserna att bevara och skydda det unika östra beståndet. Projektet genomförs av BalticWaters och Uppsala universitet och pågår fram till år 2025.