Nu har arbetet startat med ombyggnaden av Ar!

Projektet ReCod – utsättning av småtorsk i Östersjön genomförs på forskningsstationen Ar på Gotland – mitt i Östersjön. Anläggningen byggs om för att torsk ska kunna leka och små torsklarver ska kläckas. De några dagar gamla torsklarverna ska sedan sättas ut på utvalda platser i Östersjön. Syftet med projektet är att undersöka om och hur torskarna överlever, om de klarar att etablera sig på nya platser och till vilken kostnad det låter sig göras. Om åtgärden är framgångsrik kommer den kunna utgöra mall för framtida stödutsättningar som ett sätt att stärka det utsatta torskbeståndet i östra Östersjön. 

Innan jul är målet att alla markarbeten ska bli klara och att en bottenplatta ska gjutas till ett framtida kylrum där torsk kan hållas vid lek. Ambitionen är att de första fiskarna flyttar in i februari 2021 och att ombyggnaden av Ar är helt klar till månadsskiftet mars/april.

Ar forskningsstation under ombyggnad. Överst: Tråghallen är tömd. Under: Förberedelser för att gjuta grund till nytt kylrum.
Foto: Gunilla Rosenqvist och Joel Norlin

Projektet genomförs av stiftelsen BalticWaters i nära samarbete med Uppsala universitet och i samverkan med Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund.
Läs mer om aktörer som lämnat finansiellt stöd här.