Varmt välkomna till ett seminarium på Världshavsdagen om en utflyttad trålgräns.

Efter en stark nedgång i många fiskbestånd slog riksdagspartierna i november 2021 fast att trålgränsen ”skyndsamt” skulle flyttas ut till tolv nautiska mil utanför Sveriges kust. Sedan dess har även Havs- och Vattenmyndigheten rekommenderat en utflyttad trålgräns, och nyligen kom beskedet från regeringen. Trålgränsen ska flyttas ut, på prov i avgränsade försöksområden längs ostkusten inom ramen för ett vetenskapligt projekt. Varför blev det ett vetenskapligt projekt? Hur utformas projektet? Räcker det att skydda avgränsade områden längs ostkusten? Kan eventuella dispenser påverka effekten av åtgärden? Hur kommer uppdraget att påverka andra processer? Vad innebär avtalen med andra länder som fiskar innanför Sveriges 12-milszon? Hur påverkas kustfiskare och miljö av bristen på fisk och större individer? Och slutligen – vad tror deltagarna om den föreslagna åtgärdens effekt? Välkomna på seminarium om trålgränsen och hur vi bäst skyddar Östersjöfisken.

>> Läs en sammanfattning från seminariet här

Tid: Världshavsdagen 8 juni, kl. 10.30-12.00

Adress: Riksgatan 2 (Östra riksdagshuset)

Lokal: Mittpoolen

Anmälan krävs – Anmäl dig med namn och organisation till elin.segerlind@riksdagen.se. Antal deltagare är begränsat.

Arrangörer: Betty Malmberg (M), Elin Segerlind (V) och BalticWaters

Talare: Mats Svensson, avdelningen för havsförvaltning, Havs- och vattenmyndigheten
Ulf Bergström, Marinekolog, SLU Aqua
Anna Christiernsson, Docent och biträdande lektor i miljörätt, Stockholms universitet
David Langlet, Professor i miljörätt vid Juridiska institutionen, Uppsala universitet 
Henrik Svedäng, Docent i marin ekologi, Stockholms universitet

Moderator: Beatrice Rindevall, BalticWaters

Hoppas att vi ses där!