Fiskbeståndens utveckling över tid

Torsken och sillen har varit Östersjöns viktigaste fiskbestånd. Torsken i östra beståndet har under de senaste decennierna mer eller mindre för­svunnit. Nu visar sillen i centrala Östersjön tecken på samma utveckling.

Grafik och faktablad för nedladdning 

Använd gärna bilder och diagram för att sprida informationen vidare. Materialet är fritt att ladda ned och använda i icke-kommersiella syften. 

Faktablad som pdf

torsk_legend

Sedan 2019 råder förbud mot torskfiske i Östersjöns, en gång stora, östra bestånd. I det mindre västra beståndet tillåts fortfarande torsk som bifångst, trots att beståndet är mycket svagt.

sill_legend

Beståndet och fångsterna i centrala Östersjön har minskat med 80 procent sedan 1990-talet. Forskare och kustfiskare rapporterar att det är allt svårare att fånga stora strömmingar för humankonsumtion. Idag står industrifisket för mer än 90 procent av den svenska fångsten av sill – fångster som processas till fiskmjöl för laxodlingar, mink- och kycklingmat.

Sillens utveckling jämfört med toppnoteringar

I centrala Östersjön har sillbeståndet minskat med över 80 procent jämfört med 1970-talet. 

De senaste fyra åren har beståndet minskat med 40 procent, och befinner sig nu på en kritisk nivå.

I Bottniska viken har sillbeståndet minskat med över 50 procent sedan början av 1990-talet.

I västra Östersjön har sillbeståndet minskat med över 80 procent sedan börjat av 1990-talet.

Två miljoner ton sill och strömming lekte i Östersjön 1974. 2021 fanns det mindre än en halv miljon ton kvar.

Utveckling för fler Östersjöbestånd

laxbestand

Lax: Beståndet har minskat från 1,2 miljoner laxar 1990 till ca 180 000 laxar 2019.

al

Ål: Under 1950- och 60-talen fångades runt 2 500 ton ål.
I dag fångas runt 85 ton.

abborre

Abborre: Tre av tolv provfiskeområden visar på negativa trender mellan 2002–2019, medan resterande har varit stabila.

gadda

Gädda: Gäddbeståndet har minskat med 90 procent under 2000-talet.

plattf

Plattfisk: Vid trålfiske efter rödspätta blir den hotade torsken bifångst. 

skarps

Skarpsill: Skarpsillen är viktig för torskens återhämtning. Felrapportering riskerar sillbestånden.

Källor

Sill: ICES Advice 2022
Torsk östra beståndet:
ICES 27.24-32 tabell 10
Torsk västra beståndet: ICES 27.22-24 tabell 10

Fisk – och skaldjursbestånd i svenska hav och sötvatten 2021 Sveriges Lantbruksuniversitet

2023-04-24