Vem fiskar vad i Östersjön?

Finland, Sverige och Danmark står för huvuddelen av fisket i Östersjön. Flera av de kvotsatta arterna är hotade och i vissa fall kan fisket också leda till omfattande bifångster – som fisket efter skarpsill som kan leda till bifångst av sill, eller fisket på rödspätta som kan leda till bifångst av torsk.

Grafik och faktablad för nedladdning 

Använd gärna bilder och diagram för att sprida informationen vidare. Materialet är fritt att ladda ned och använda i icke-kommersiella syften. 

Faktablad som pdf

Sill och Strömming

(Clupea harengus)

Bestånd: Bottniska viken, centrala och västra Östersjön

Kommentar: De olika bestånden har minskat med 50-80 procent sedan 1990-talet. De kustnära populationerna är hotade och större strömmingar för humankonsumtion är sällsynta.

Torsk

(Gadus morhua)

Bestånd: Östra och västra Östersjön

Kommentar: Östra och västra beståndet har minskat med 80–85 procent sedan 1990-talet. Nödstopp för fisket i östra beståndet är infört sedan 2019. I det mindre västra beståndet tillåts fortfarande torsk som bifångst.

Lax

(Salmo salar)

Kommentar: ICES föreslog 2022 fiskestopp på lax i Östersjön. Dagens fångster utgör bara 15 procent jämfört med de som fiskades på 1990-talet.

Skarpsill

(Sprattus sprattus)

Kommentar: Beståndet är inte hotat, dock påverkar de stora uttagen torskens möjligheter till återhämtning eftersom det kan leda till brist på föda. Felrapportering av skarpsill kan påverka sillbestånden negativt. 

Rödspätta

(Pleuronectes platessa)

Kommentar: Kvoten för rödspätta har utvecklats positivt de senaste åren, dock riskerar fisket på rödspätta leda till bifångst av den hotade torsken.

Källor

Havs- och vattenmyndigheten: Kvoter i Östersjön
SLU Aqua:
Artdatabanken

2023-05-18