Maritima näringar och ekosystem­tjänster

Vi är många som är beroende av Östersjön, dels för rekreation och dels för att bedriva näringsverksamhet.

Grafik och faktablad för nedladdning 

Använd gärna bilder och diagram för att sprida informationen vidare. Materialet är fritt att ladda ned och använda i icke-kommersiella syften. 

Faktablad som pdf


Siffrorna i dessa två diagram gäller Östersjön.

Siffrorna gäller hela Sverige.

Svenskarna och havet

Under 2021 ägnade sig ungefär 1,5 miljoner personer åt fritidsfiske minst en gång i svenska vatten. Siffran gäller personer som är folkbokförda i Sverige och är mellan 16 och 80 år.

Med fritidsfiske avses i denna statistik allt fiske som inte sker med stöd av fiskelicens för havsfiske eller personlig fiskelicens för insjöfiske. Antal fiskedagar för fritidsfiskarna uppgick 2021 till omkring 12,4 miljoner, varav 6,9 miljoner från båt. Det havsområde som hade flest fiskedagar var mellersta Östersjön, följd av Skagerrak.

Yrkesfisket, å andra sidan, utgör mindre än en procent av den totala maritima sektorns omsättning. Sektorns förädlingsvärde har fluktuerat under de senaste fem åren utan att en trend kan utläsas. Antalet heltidsanställda har minskat kontinuerligt, från 990 till 845 stycken under 2010 – 2014.

Källor

Fritidsfiske 2021, SCB & Havs- och vattenmyndigheten 

Marin strategi för Nordsjön och Östersjön 2018–2023, Havs- och vattenmyndigheten 

2023-04-24