Ekosystemet förändras när bestånd fiskas ned

När en fiskart minskar eller slås ut kan det leda till kaskadeffekter i andra delar av ekosystemet. Minskning av nyckelarter i Öster­sjön kan få stora konsekvenser. Till exempel har torskkollapsen bidragit till ökad algblomning, då avsaknad av rovfisk påverkat näringsväven ända ner till planktonnivå. Skulle sillen, som utgör födobas i Östersjön, fortsätta minska kan det få mycket stora konsekvenser för hela Östersjöns ekosystem, från det marina till fåglar och däggdjur som lever av fisk.

Grafik och faktablad för nedladdning 

Använd gärna bilder och diagram för att sprida informationen vidare. Materialet är fritt att ladda ned och använda i icke-kommersiella syften. 

Faktablad som pdf

Ekosystemen är viktiga att värna, inte minst då en stor artrikedom ger havet en bättre förmåga att stå emot miljöförändringar. Fiskbeståndens tillbakagång orsakar inte bara stora förändringar i ekosystemen, utan har ekonomiska, sociala och kulturella effekter för samhällen som är beroende av fiske eller fisketurism.

Kollapsar sillbeståndet så försvinner förutsättningarna för andra rovdjur. I stället breder spiggen ut sig och påverkar ekosystemet genom att äta kräftdjur som håller vikar fria från alger och planktonblomningar. Spiggen äter också många kustlevande fiskars ägg och larver.

Fishing Down Marine Food Webs

I Östersjön har fisket utarmat bestånden av större rovfiskar och inriktas därefter mot sill och skarpsill, där de större individerna också fiskas ut. 

Källor

Science, nr 279, Fishing Down Marine Food Webs 

2023-04-24