Antalet yrkesfiskare minskar

Historiskt sett har fisket i Östersjön haft en stor betydelse för människor längs kusten. Men antalet personer som är sysselsatta som fiskare har stadigt minskat.

Alla typer av fiskefartyg har minskat i antal de senaste 30 åren. Det gäller särskilt de små och medelstora som huvudsakligen fiskar och landar sin fångst lokalt. Idag finns det färre yrkesfiskare än för 30 år sedan, och dessa håller till på färre, men större, fartyg.

Grafik och faktablad för nedladdning 

Använd gärna bilder och diagram för att sprida informationen vidare. Materialet är fritt att ladda ned och använda i icke-kommersiella syften. 

Faktablad som pdf

Historiskt har östersjöfisket haft stor betydelse. Till exempel kunde skatt betalas med sill under 1700- och 1800-talet. Under 1980-talet var torskfisket i centrala Östersjön ett av världens då största torskfisken. I Östersjön var fisket dock länge outvecklat och bedrevs dels som ett hemmafiske inomskärs, dels som ett utskärsfiske inriktat på torsk och strömming. Under de senaste hundra åren har utvecklingen för fiske och fiskbestånd i Östersjön varit avsevärt mer dramatisk, med bland annat kraftigt ökade fångster som haft stor påverkan på bestånden. 

I slutet av 1800-talet fanns det över 100 fiskelägen på Gotland, i slutet av 1960-talet var drygt 500 personer sysselsatta som fiskare. Ytterligare 50 år senare, 2018, fanns det 22 fiskare kvar på Gotland. Även kustfisket i Blekinge har påverkats och de senaste tretton åren har antalet aktiva yrkesfiskare minskat från ca 100 till ca 10–15 fiskare. Det finns fler licenser men de utnyttjas inte för att fångsterna är dåliga och många fiskare är i pensionsåldern.