Kommersiella fångster i Östersjön

Torsk, sill och skarpsill är de arter som utgör den största andelen av fångsterna. I takt med att torskbeståndet har minskat, har uttaget av fisk i viss utsträckning ersatts av sill och skarpsill. Sedan 1990-talet har de totala fångsterna sjunkit och fortsätter att sjunka.

Grafik och faktablad för nedladdning 

Använd gärna bilder och diagram för att sprida informationen vidare. Materialet är fritt att ladda ned och använda i icke-kommersiella syften. 

Ladda ner faktablad som pdf

Torsk i östra och västra bestånden
Sill i västra och centrala Östersjön, Rigabukten och Bottniska viken
Skarpsill i Östersjön

Övriga kommersiella arter som förvaltas av EU är lax och rödspätta