Vetenskapliga rekommendationer och beslutade kvoter

Ministerrådets beslut om kvoter föregås av vetenskapliga rekommendationer från Internationella Havsforskningsrådet (ICES).

För Östersjötorskens båda bestånd har fler än hälften av kvotbesluten överskridit de vetenskapliga rekommendationerna de senaste 20 åren. Ministerrådet består av EU:s fiskeministrar. Sverige representeras i ministerrådet av landsbygdsministern.

Grafik och faktablad för nedladdning 

Använd gärna bilder och diagram för att sprida informationen vidare. Materialet är fritt att ladda ned och använda i icke-kommersiella syften. 

Faktablad som pdf

För östra beståndet har de vetenskapliga rekommendationerna överskridits 15 av de senaste 20 åren.

I början av 2000-talet överskreds rekommendationerna med mer än det dubbla under flera år.