Förra veckan besökte Joakim Odelberg, naturfilmare och fotograf, forskningsstationen Ar på Gotland där projektet ReCod – utsättning av småtorsk i Östersjön genomförs. Sedan februari har ett drygt hundratal torskar från Östersjöns östra bestånd bott på forskningsstationen. Torskarna är avelstorskar, som i sommar, förhoppningsvis ska leka och små larver kläckas. De 4-6 dagar gamla larverna ska sättas ut på utvalda platser i Östersjön för att se om och hur de överlever och om de klarar att etablera sig på nya platser. Om försöken blir framgångsrika kan projektet utgöra mall för återetablering av torsken på fler platser i Östersjön, något som ökar chanserna att bevara och skydda det genetiskt unika östra torskbeståndet.

Projektet genomförs av BalticWaters och Uppsala universitet och pågår fram till år 2025. Årligen kommer torsk från Östersjöns östra bestånd fångas in för att sedan reproducera sig genom naturlig lek på forskningsstationen. Målsättningen är att föda upp och sätta ut ca 1 – 1,5 miljoner torsklarver per år, utsättningar som sedan ska följas upp genom provfisken i de utvalda försöksområdena.