I dagarna anlände närmare 160 torskar till forskningsstationen Ar på Gotland. De är avelsfiskar i det unika demonstrationsprojektet ReCod, med målet att stödutsätta torsk i Östersjön.

– Får vi torsken tillbaka till Östersjön kommer hela ekosystemet att må bättre. Jag hoppas att projektet på längre sikt ska leda till starkare torskbestånd, särskilt i kustnära områden, säger Anssi Laurila, vetenskaplig ledare för ReCod och professor i biologi vid Uppsala universitet.

Torskarna, som var småväxta men i god kondition, har fiskats av forskningsfartyget Svea öster om Bornholm och söder om Gotland.

– Det är ingen överraskning att fiskarna är små, med tanke på artens utveckling i Östersjön. Men fiskarna mår bra och har börjat äta vilket är ett gott tecken, säger Lars Vallin, projektledare för ReCod.

De kommande månaderna kommer fiskarna hållas i förvaringsbassänger där de ska få vila och äta upp sig för att förhoppningsvis börja leka i maj/juni. Om leken blir framgångsrik kommer de första stödutsättningarna av torsklarver att göras redan i år.

På sikt kommer en utställning öppnas på Ar där allmänheten kan ta del av forskningen och se hur arbetet med avel och utsättning av torsk i Östersjön går till.

– Målet med ReCod är att hjälpa torsken tillbaka. Det går inte att bara hoppas att Östersjötorsken ska återhämta sig, vi måste vidta konkreta åtgärder också, säger Konrad Stralka, verkställande ledamot på BalticWaters.

ReCod genomförs av stiftelsen BalticWaters, i nära samarbete med Uppsala universitet och i samverkan med Sportfiskarna, Region Gotland och Leader Gute. Läs mer om projektet här.


Idag hotas flera viktiga kommersiella bestånd av utfiskning. Torskkollapsen är sedan länge ett faktum, men nu ser vi också oroande trender bland Östersjöns stora sillfiske. Dessa förändringar har haft förödande konsekvenser för det småskaliga och kustnära fisket samt fritidsfisket. Läs mer i nyhetsbrevet Hög tid att rädda strömmingen och sillen.