Vi söker dig som vill arbeta med miljöpolitisk omvärldsanalys och projektfinansiering!

BalticWaters är en oberoende stiftelse som arbetar långsiktigt för en friskare Östersjö. Stiftelsen genomför storskaliga, åtgärdsorienterade miljöprojekt och bedriver tillämpad forskning för att visa vilka åtgärder som kan bidra till ett friskt och välmående ekosystem, från land till hav. BalticWaters verkar också för att sprida kunskap om Östersjöns miljö till allmänhet, myndigheter och beslutsfattare. Målet är att öka kunskapen om de utmaningar som havet står inför och bygga opinion så att beslut blir tagna och åtgärder genomförda.

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter

Tjänsten kommer att ha två huvudsakliga arbetsområden. Det första är att följa, analysera och beskriva de politikområden och politiska processer, från EU-nivå till nationell tillämpning, som rör miljö, fiske och jordbruksfrågor och som kan påverka ny och befintlig lagstiftning. I arbetet ingår också att följa upp och dokumentera åtgärdsarbete, samt forskning om åtgärder, relevanta för stiftelsens verksamhet.

Den andra delen av tjänsten är att, baserat på kunskaperna från omvärldsanalysen och stiftelsens befintliga och planerade projektportfölj, bedöma från vilka program och utlysningar som stiftelsen kan söka medel. Du håller dig informerad om vilka utlysningar som sker i olika perioder, hur de passar stiftelsens verksamhet och vilken typ av stöd stiftelsen kan söka. Du ansvarar också för att planera, skriva och följa upp ansökningar samt för löpande återrapportering av hur medel används. Tillsammans med dina kollegor på stiftelsen, och i samarbete med våra partners, har du också ett strategiskt ansvar för att utveckla våra arbetsmetoder och nätverk inom detta område.

Dina egenskaper och kvalifikationer

Vi är en liten, sammansvetsad organisation som sätter stort värde på att du är en lagspelare med mycket gott omdöme, social förmåga och att du kan vara initiativrik och drivande.

Om anställningen

Heltid, som övergår till tillsvidareanställning efter 6 månaders provanställning. Placeringsort är Stockholm.

Ansökan

CV med personligt brev skickas till jobb@balticwaters.org. Urval och intervjuer kommer att ske löpande – välkommen med din ansökan redan idag!


Sista ansökningsdag: 2020-12-22