Nu har rapporten Svealandskusten 2021 publicerats. Rapporten sammanfattar miljötillståndet i kustvattnet från Dalälven till Bråviken. Rapporten innehåller både resultat från de omfattande undersökningar som bedrivs i Svealands kustvattenvårdsförbunds regi, samt artiklar om projekt och aktiviteter som pågår längs kusten.

I årets rapport finns en artikel om Levande vikar, ett projekt som genomförs av BalticWaters i nära samarbete med Stockholms universitet. Under sju år ska forskare inom projektet undersöka, testa och utvärdera åtgärder för att restaurera grunda havsvikar längst Östersjöns kust. Projektets mål är att presentera vilka åtgärder som är lämpliga för att förbättra miljökvaliteten i grunda vikar, hur kostnadseffektiva olika åtgärder är och vad som krävs för att genomföra dem. Läs artikeln i Svealandskusten här.

Mer information om projektet Levande vikar finns här.