Konsumenter har genomgående stort förtroende för olika miljömärkningar, men levererar miljömärkning av fisk på sina löften? Vid en fördjupad granskning framgår att det finns utrymme för förbättringar och att tydligare information till konsumenterna behövs.

Dagens miljömärkning av vildfångad fisk utgår från en fiskeriförvaltning som bygger på osäkra beståndsuppskattningar. För att kunna garantera hållbar fisk behöver man ta hänsyn till bristerna i förvaltningen vid miljömärkningen. Mer än 90% av all MSC märkt fisk och sjömat som säljs är dessutom villkorad – det vill säga uppfyller inte alla kriterier för att vara fullt certifierad, något som inte presenteras tydligt för konsumenterna.

Slutsatsen är att det finns stor potential för förbättringar, både vad gäller konsumentinformation och för miljömärkningen som sådan. Dessutom behöver ansvariga politiker och myndigheter agera för en fiskeriförvaltning som kan vända den negativa trenden för fiskbestånden.

Trots bristerna i miljömärkning av fisk är det bättre att välja certifierad vildfångad fisk än omärkt eftersom certifieringarna ändå bidrar till långsiktiga förbättringar i vissa yrkesfisken.

Vilma Johansson och Amanda Öberg – 2021 års traineer hos BalticWaters skrev ”Dagens miljömärkning av vildfångad fisk behöver förbättras”. Med erfarenheterna från traineeprogrammet har traineerna fått med sig kunskap om praktisk miljövetenskap och hållbar utveckling. Läs mer om deras upplevelser av programmet här.

Stiftelsen utlyser nu två nya traineeplatser för hösten 2022. Läs mer om traineeprogrammet och ansök på vår hemsida

Miljömärkt fisk
Idag finns i huvudsak två miljömärkningar av vildfångad fisk på den svenska marknaden: MSC (Marine Stewardship Council) och KRAV. MSC är en global certifiering med­an KRAV endast finns på den svenska marknaden. KRAV bygger sedan 2019 på MSC:s standard men inkluderar även egna kriterier för social hållbarhet, klimatpåverkan och fiskeredskap.För ytterligare information:
Helene Limén
Omvärldsanalytiker vetenskap och projektfinansiering
Tel: +46 (0)707 14 81 90
helene.limen@balticwaters.org

Konrad Stralka
Verkställande ledamot
Tel: +46 (0)70 750 23 31
konrad.stralka@balticwaters.org