I maj startade Neele Schmidt och Maddi Garate Olaizola sina doktorandprojekt inom projektet ReCod – utsättning av småtorsk i Östersjön. Neele och Maddi genomför sina projekt vid institutionen för ekologi och genetik på Uppsala universitet men är baserade på forskningsstationen Ar där ReCod genomförs.

Maddi kommer fokusera sitt doktorandprojekt på fenotypisk och genetisk variation i tidig levnadsfas av torsk från östra beståndet i Östersjön, med fokus på hur den marina miljön påverkar torskägg och larver och potentialen att öka överlevnaden genom dessa stadier. Neeles doktorandprojekt kommer fokusera på metodiken för att producera och introducera torskägg och larver i Östersjön samt på uppföljning av utsättningar i fält.

– Jag kommer befinna mig ute i fält mycket, det är där jag trivs bäst, säger Neele. Mitt mål är att undersöka och utveckla ett sätt så att avelstorskarna på stationen producerar så många torsklarver som möjligt varje år, sedan hitta bästa sätt att märka dem och acklimatisera dem så att de har så goda förutsättningar som möjligt för att överleva och växa till sig i det fria.

Under de kommande fem åren är målet att mellan 1 – 1,5 miljoner torsklarver ska kläckas på stationen varje år. De 4–6 dagar gamla larverna ska sedan sättas ut på ett antal utvalda utsättningsplatser i Östersjön. Innan utsättning kommer torsklarverna märkas, så de kan härledas till projektet vid återfångst.

Maddis projekt kommer utgöra en bas i Neeles forskning, bland annat kommer Maddis forskning om överlevnad i torskens tidiga livsstadier ge viktig input till Neeles arbete.

– Jag kommer sitta mycket i labb samt göra mycket inläsning om torsken. Det är otroligt mycket vi inte vet om torsken i Östersjön, och jag hoppas att mitt arbete kommer minska kunskapsluckorna, säger Maddi.

Hur ser en vanlig dag som doktorand ut inom projektet ReCod?

– Det finns ingen dag som är den andra lik, säger Maddi. Det är så det är att arbeta med forskning.

Neele håller med.

– Under torskens leksäsong kommer jag spendera nästan all tid ute i fält, med att förbereda utsättning och genomföra utsättningar. Under andra perioder kommer vi fokusera på inläsning, och andra perioder kommer vi spendera mycket tid med att analysera resultat. Det är lite så det är att hålla på med forskning – man vet inte riktigt i förväg hur det kommer utveckla sig, säger Neele.

– Och det är precis det vi älskar, säger Maddi.

Är det något om torsk som ni tycker är spännande som de flesta människor kanske inte vet?

– Torskens reproduktion handlar inte bara om själva leken, de uppvisar även parningsbeteende både genom uppvaktning och kommunikation med ljud. Under leksäsongen simmar hanen framför och bakom honan och visar henne sin mage. De producerar även lågfrekventa grymtningar som påminner om hur älgar låter, säger Maddi.

– Jag tror att många ser framför sig en gröngrå fisk när man säger torsk, men de kan faktiskt ha olika färger, säger Neele. Torsk som främst äter fisk, är just grågrön, medan torsk som primärt äter rödaktiga krabbor blir mer röd. Men färgen kan också ändras beroende på om torsken ofta befinner sig på djupare, mörka vatten. Då är den mörkare, medan torskar som befinner sig på grundare vatten är mer ljusa. De är lite som Östersjöns kameleonter!

Både Neele och Maddi har ett stort intresse för torsken i Östersjön, och båda hoppas att vi en dag i framtiden ska se ett livskraftigt bestånd. Men resan dit är lång, och båda är överens om att mer forskning och åtgärder måste till. Men om ReCod blir framgångsrika kan projektet utgöra mall för återetablering av torsken på fler platser i Östersjön, något som ökar chanserna att bevara och skydda det genetiskt unika östra torskbeståndet.

Maddi och Neele utanför forskningsstationen Ar på Gotland.

Neele har en kandidatexamen i biologi och en master i marinbiologi från Bremen Universität. Neeles masteruppsats handlade om fysiologi hos sandräkan – en viktig art för fisk.

Maddi har kandidatexamen i biologi från Universidad Autónoma de Madrid och en master i beteende hos djur från Stockholms universitet. Maddis stora intresse är beteende hos vattenlevande och marina djur och hennes masteruppsats handlade om mekanismerna bakom stimbeteende hos guppyfiskar.


ReCod – utsättning av småtorsk i Östersjön

Projektet ReCod pågår mellan 2020-2025 och genomförs av BalticWaters och Uppsala universitet. Läs mer om projektet här.