Flera av Östersjöns arter står inför ett akut hot. På bara fyra år har sillbeståndet i centrala Östersjön minskat med 40 procent, och det västra sillbeståndet är nära kollaps. Torskbestånden har kollapsat, ålen är utrotningshotad och flera andra viktiga arter visar dramatiskt sjunkande siffror.

Här presenterar BalticWaters nödvändiga åtgärder och information om fiskeripolitiken i Östersjön för 2022-2026.


Tidigare versioner av Vägen framåt

I januari 2021 skrevs en version för året 2022 av Vägen framåt – Nödvändiga åtgärder för Östersjöns fiskbestånd 2022. Du kan ladda ned den här.