BalticWaters storskaliga demonstrationsprojekt ”ReCod – utsättning av småtorsk i Östersjön” startade 2020. I denna artikel berättar projektmedarbetare från BalticWaters, Sportfiskarna och Uppsala universitet om bakgrunden till projektet, vad som händer just nu och förhoppningen om att ReCod ska bidra till att stärka det utsatta torskbeståndet i östra Östersjön.

Läs artikeln här.