Sent i onsdagskväll förra veckan levererade forskningsfartyget Svea ett hundratal torskar till forskningsstationen Ar där projektet ReCod – utsättning av småtorsk i Östersjön genomförs. Torskarna kommer leva på stationen, leka och små torsklarver kläckas fram som ska sättas ut på utvalda platser i Östersjön. Nu ska torskarna få vila och äta upp sig. Vi hälsar de nya torskarna varmt välkomna till Ar!

Läs mer om ReCod och gör ett virtuellt besök på forskningsstationen här.

Mer om projektet
Demonstrationsprojektet ReCod genomförs på forskningsstationen Ar på Gotland – mitt i Östersjön. Torsk från Östersjöns östra bestånd fångas in för att sedan reproducera sig genom naturlig lek. Inom projektet är målet att årligen föda upp och sätta ut ca 1 – 1,5 miljoner torsklarver, utsättningar som sedan följs upp genom årliga provfisken i de utvalda försöksområdena. Om försöken blir framgångsrika finns möjlighet för återetablering av torsken i Östersjön på fler platser, något som ökar chanserna att bevara och skydda det unika östra beståndet. Projektet genomförs av BalticWaters och Uppsala universitet och pågår fram till år 2025.