Styrelse och medarbetare

BalticWaters styrelse och medarbetare har alla lång erfarenhet av att utveckla och genomföra miljö- och forskningsprojekt – på land och i vattnet. Det finns också lång erfarenhet av att bedriva kommunikations- och opinionsbildande arbete för att öka kunskap om havet och dess utmaningar för att beslut ska bli tagna och åtgärder genomförda.

Styrelsen

Otto von Arnold, Styrelseordförande
Otto har varit riksdagsledamot och suttit bland annat i civilutskottet och miljö- och jordbruksutskottet. Han är ledamot av södra Östersjöns vattendelegation och driver vattenvårdsprojektet Tullstorpsån i södra Skåne. 

Konrad Stralka, Verkställande direktör
Konrad bidrog till att grunda stiftelsen BalticWaters år 2020. Tidigare har Konrad arbetat på ledande positioner inom Statoil Hydro, Cell Network och Bergman & Beving samt varit verksamhetschef för BalticSea2020.

Marie Berglund, Ledamot
Marie är biolog och numera pensionär. Hennes senaste befattning var inom NCC Industry där hon var chef för råvaruförsörjning och hållbarhet. Hon är styrelseledamot i Sveaskog och har innehaft flera styrelseuppdrag inom bland annat Boliden, Skogsstyrelsen och varit ordförande i teknikkonsultbolaget Eurocon.

Per Larsson, Ledamot
Per är professor emeritus vid institutionen för biologi och miljö vid Linnéuniversitetet. Per och hans forskargrupp har arbetat för att bygga upp kunskap om kustnära fiskbestånd vad gäller ekologi, interaktioner mellan fisk och övriga komponenter av näringsväven samt migration av fisk mellan Östersjön och sötvattensmiljöer.

Stefan Fölster, Ledamot
Stefan är docent i nationalekonomi vid Kungliga Tekniska högskolan, VD för tankesmedjan Better Future Economics och aktiv debattör och författare.

Åsa Domeij, Ledamot
Åsa är agronom och arbetar som hållbarhetschef på Axfood och har ett förflutet som politiker och riksdagsledamot. Hon har varit ledamot i riksdagens miljö- och jordbruksutskott 1988–1991 samt vice ordförande 2002–2006.

Medarbetare

Konrad Stralka, Verkställande direktör
E-post: konrad.stralka@balticwaters.org
Telefon: +46 (0)70 750 23 31

Frida Tornberg, Skribent och innehållsproducent
E-post: frida.tornberg@balticwaters.org
Telefon: +46 (0)702 85 87 49

Madeleine Kullenbo, Kommunikations- och marknadsansvarig
E-post: madeleine.kullenbo@balticwaters.org
Telefon: +46 (0)735 26 73 43

Helene Limén, Omvärldsanalytiker hav och havspolitik
E-post: helene.limen@balticwaters.org
Telefon: +46 (0)707 14 81 90

Amanda Öberg, Omvärldsanalytiker fiske och fiskeripolitik
E-post: amanda.oberg@balticwaters.org
Telefon: +46 (0)70 714 81 60

Linda Kumblad, Projektledare Levande vikar
E-post: linda.kumblad@balticwaters.org
Telefon: +46 (0)733 79 98 16

Johanna Fröjd, Projektledare ReCod
E-post: johanna.frojd@balticwaters.org
Telefon: +46 (0)707 20 73 27

Susanne Ragnarsdotter, Driftstekniker ReCod
E-post: susanne.ragnarsdotter@balticwaters.org
Telefon: +46 (0)703 53 04 12

Tore Jägerup, Driftstekniker ReCod
E-post: tore.jagerup@balticwaters.org
Telefon: +46 (0)761 33 80 08

Följ oss gärna

Med ditt stöd kan vi arbeta långsiktigt och målmedvetet för att rädda Östersjön