Stockholms universitet söker kandidater till en tvåårig postdoktoranställning i ekologisk restaurering och/eller marin ekologi. Fokus för postdoktorprojektet kommer att vara att studera effekterna av båttrafik och/eller vasskörd på ekosystemet i grunda havsvikar.

Anställningen utlyses inom projektet Levande vikar och koordineras av Stockholms universitets Östersjöcentrum. Projektets syfte är att utveckla och utvärdera metoder för ekologisk restaurering av grunda havsvikar. Grunda havsvikar har höga naturvärden och stor ekologisk betydelse för många kustlevande arter, men är samtidigt utsatta för omfattande miljöpåverkan vilket leder till grumligt vatten, förlust av bottenvegetation och krympande fiskpopulationer.

Sista ansökningsdagen är 30 november 2021. Läs mer om tjänsten och ansök på Stockholms universitets hemsida. För mer info och ansökan på Engelska, klicka här.