I slutet av maj anordnade Svealands kustvattenvårdsförbund seminariet Svealandskustdagen. Seminariet syftar till att ge möjlighet till dialog och diskussion kring den årliga rapporten Svealandskusten, där bland annat projektet Levande vikar presenterades (läs artikeln i Svealandskusten här).

Under seminariet berättade Linda Kumblad, projektledare för Levande vikar, om projektet. Den inspelade presentationen finns att se här.


Grunda vikar brukar med rätta kallas för Östersjöns barnkammare. Med ett myller av djurliv och undervattensväxter erbjuder vikarna både mat och skydd för många arter. Men trycket på dessa miljöer är stort, vilket får effekter på kustens ekosystem och i slutändan Östersjön i stort. Projektet Levande vikar vill visa att det är möjligt att restaurera ekosystem i grunda skärgårdsvikar, beskriva vilka åtgärder som lämpar sig, hur effektiva de är och vad restaurering kostar. Läs mer om projektet här.