Bok om Östersjön – hur blev det så här?

Projektperiod 2022-2023

Östersjön är en av världens mest studerade hav. Innanhavet står inför många utmaningar, men flera av dem finns det tydliga lösningar på. Ändå fortsätter ett ohållbart nyttjande av Östersjöns resurser.

Under åtta år har Henrik Hamrén arbetat som vetenskapsjournalist på Stockholms universitets Östersjöcentrum. Han har läst hundratals studier, rapporter, politiska beslutsunderlag och intervjuat forskare, myndighetschefer, tjänstemän och politiker i syfte att försöka förstå varför havet inte nyttjas mer hållbart. Hur kan det få fortgå? Och varför?

För att gå till botten i frågan ska Henrik Hamrén undersöka de mekanismer och underliggande strukturer – politiska, ekonomiska och psykologiska – som driver på ett ohållbart nyttjande av havets resurser. Undersökningarna ska resultera i en bok.

Skrivarstöd har lämnats av BalticWaters till förmån för Henrik Hamréns arbete.

Projektmaterial

Med ditt stöd kan vi arbeta långsiktigt och målmedvetet för att rädda Östersjön