Hur påverkar bottentrålning havets förmåga att binda kol?

2024-2025

Sedimentbottnar i Östersjön kan spela en viktig roll som kolsänkor. Samtidigt bedrivs trålning på dessa bottnar. Nya globala studier uppskattar att störning av bottnarna, orsakad av trålning, kan försämra kolinlagringen genom att sediment rörs om och virvlas upp.

Forskare vid Stockholms universitet kommer att undersöka effekter av bottentrålning på omsättning av kol i Östersjön. Resultaten är viktiga för införandet av ekosystembaserad fiskeförvaltning och i arbetet med att gynna naturliga kolsänkor som en del av klimatarbetet.

Hur påverkar bottentrålning havets förmåga att binda kol? genomförs av Stockholms universitet. Via BalticWaters program för forskningsprojekt och förstudier har projektet beviljats anslag om 578 880 kronor. 

Med ditt stöd kan vi arbeta långsiktigt och målmedvetet för att rädda Östersjön