Hur påverkar syrebrist och parasiter torskens tillväxt?

2023-2025

Östersjöns östra torskbestånd är idag starkt hotat på grund av överfiske i kombination med syrebrist, parasiter och sälpredation. Trots att torskfisket i Östersjön är stoppat sedan 2019 har inte torsken i södra Östersjön återhämtat sig, utan växer långsamt och är liten och mager. 

Målet med projektet är att undersöka hur syrebrist och leverparasiter var och en för sig, och i kombination, påverkar torskens tillväxt och välmående genom jämförande fältstudier och experiment. Resultaten från studierna kommer att öka vår förståelse för betydelsen av syrebrist och parasitbelastning för torskens tillväxt, och kan bidra till att utveckla förvaltningsåtgärder för att bevara Östersjötorsken.

Hur påverkar syrebrist och parasiter torskens tillväxt? genomförs av Sveriges Lantbruksuniversitet. Via BalticWaters program för forskningsprojekt och förstudier har projektet beviljats anslag om 1 miljoner kronor för den vetenskapliga delen av projektet. 

Med ditt stöd kan vi arbeta långsiktigt och målmedvetet för att rädda Östersjön