Industritrålarnas effekt på kustekosystem

2024-2026

Hur påverkar det storskaliga industrifisket av sill andra arter i havet? 

Kustfiskare och förvaltare har länge hävdat att industritrålarnas stora uttag av strömming i Östersjön kan tvinga arter som gråsäl och storskarv, att röra sig närmare kusten för att söka efter annan föda än strömming. Det här har inte tidigare undersökts med vetenskaplig metodik – men ska nu göras inom ramen för projektet Industritrålarnas effekt på kustekosystemet. Om gråsäl och storskarv äter mer av kustens rovfiskar kan det ha effekter på hela kustekosystemet – exempelvis kan mängden trådalger öka och därmed förstärka symptomen av övergödningen.

Projektet genomförs av Sveriges lantbruksuniversitet. Via BalticWaters program för forskningsprojekt och förstudier har projektet beviljats anslag om 974 899 kronor. 

Med ditt stöd kan vi arbeta långsiktigt och målmedvetet för att rädda Östersjön

Våra arbetsområden

BalticWaters arbetar med storskaliga demonstrationsprojekt och tillämpad forskning på land, längs kusten och i havet för att Östersjön ska bli ett friskare hav. Stiftelsen arbetar också med opinionsbildning för att sprida kunskap om innanhavets möjligheter och utmaningar till den intresserade allmänheten, beslutsfattare och myndigheter. Läs mer om våra olika projekt under respektive arbetsområde.

På land

Längs kusten

I havet

Opinions­bildning