Öka kunskapen om sill och skarpsill

2023-2025

Kunskapen om ålder och tillväxt hos fisk i Östersjön är ofta ofullständig och kan även vara felaktig vilket leder till bristfällig kunskap om dess betydelse för ekosystemet och fisket. 

Målet med projektet är att undersöka åldern och livslängden för strömming och skarpsill för att öka förståelsen om Östersjöns ekosystem. Den senaste tidens utveckling inom studier av arvsmassan visar att beståndens åldersstruktur är viktig för den långsiktiga hållbarheten – kunskap som i förlängningen bidrar till förvaltningen av ekosystemen och en friskare Östersjö.

Projektet genomförs av Sveriges Lantbruksuniversitet. Via BalticWaters program för forskningsprojekt och förstudier har projektet beviljats anslag om 991 900 kronor för den vetenskapliga delen av projektet.

Med ditt stöd kan vi arbeta långsiktigt och målmedvetet för att rädda Östersjön