Optimera utsättning av torsklarver

2024-2026

Mänskliga påverkansfaktorer och klimatförändringar hotar Östersjötorsken. Eftersom torskens naturliga reproduktion och rekrytering är begränsad har utsättningar av torsklarver som fötts upp i kläckningsanläggningar dykt upp som en möjlig bevarandestrategi.

Med kontrollerade experiment ska forskare vid Danmarks Tekniske Universitet (DTU) undersöka lämpligt utvecklingsstadium för utsättningar av torsklarver. Molekylära verktyg kommer att användas för att studera effekterna av olika miljöförhållanden på kläckningen av larver och utsättningen. Kunskapen från projektet blir en viktig pusselbit för projektet ReCod – utsättning av småtorsk i Östersjön.

Optimera utsättning av torsklarver genomförs av DTU. Via BalticWaters program för forskningsprojekt och förstudier har projektet beviljats anslag om 1 000 000 kronor. 

Projektmaterial

Med ditt stöd kan vi arbeta långsiktigt och målmedvetet för att rädda Östersjön