RoC – Return of the Cod

Projektperiod 2021-2022

Som toppredator är torsken den viktigaste rovfisken i Östersjöns ekosystem. I innanhavet finns två torskbestånd, det östra och västra, som länge har varit på tillbakagång. Det finns gott om kunskap och data om torsken i Östersjön, men utvecklingen och beståndens dåliga skick har ändå överrumplat forskarsamhället.

Torsken i Östersjön brukade vara en av världens största torskpopulationer, men idag består bestånden av små och smala individer i dålig kondition. De största torskarna, som håller andra fiskarter i schack, blir allt färre vilket får konsekvenser för både ekosystemet och det lokala fisket.

Många åtgärder behövs för att återställa livskraftiga torskbestånd, både för Östersjöns skull och för det lokala fisket. Det befintliga fiskeförbudet på det östra torskbeståndet är inte tillräckligt, utan ett ekosystembaserat tänk behövs för att säkerställa att torsken också har nödvändig föda framöver.

Projektet ”Roc – Return of the Cod” syftar till att identifiera och sammanställa lämpliga åtgärder för att återställa Östersjöns torskbestånd samt kommunicera resultaten till berörda parter. Målet är att agera bro mellan vetenskap och politik när de föreslagna åtgärderna kommuniceras.

”Roc – Return of the Cod” genomförs av FishSec tillsammans med Environmental Action Germany, Estonian Fund for Natur, Pasaules Dabas Fonds, Lithuanian Fund for Nature, Finnish Association for Nature Conservation, The Danish Sportsfishing Association, WWF Poland och BalticWaters. Projektet finansieras av Postkodstiftelsen och FishSec.

Med ditt stöd kan vi arbeta långsiktigt och målmedvetet för att rädda Östersjön