Sillen i Stockholms skärgård

2024-2025

Sillbeståndet i Östersjön består av en mångfald av populationer med olika anpassningar och migrationsstrategier. I projektet ska forskarna titta närmare på sillen i Stockholms skärgård. 

Projektets mål är att undersöka anpassningar hos sill i kustekosystem i Stockholms skärgård. Resultatet kommer att ge information om vilka delbestånd av strömming som trivs bäst i den här viktiga delen av Östersjön – information som är viktig för att utforma förvaltningsåtgärder som säkrar strömmingsbeståndens fortlevnad och roll i ekosystemet. 

Sillen i Stockholms skärgård genomförs av Stockholms universitet. Via BalticWaters program för forskningsprojekt och förstudier har projektet beviljats anslag om 999 862 kronor. 

Projektmaterial

Med ditt stöd kan vi arbeta långsiktigt och målmedvetet för att rädda Östersjön

Våra arbetsområden

BalticWaters arbetar med storskaliga demonstrationsprojekt och tillämpad forskning på land, längs kusten och i havet för att Östersjön ska bli ett friskare hav. Stiftelsen arbetar också med opinionsbildning för att sprida kunskap om innanhavets möjligheter och utmaningar till den intresserade allmänheten, beslutsfattare och myndigheter. Läs mer om våra olika projekt under respektive arbetsområde.

På land

Längs kusten

I havet

Opinions­bildning