Sillen i Stockholms skärgård

2024-2025

Sillbeståndet i Östersjön består av en mångfald av populationer med olika anpassningar och migrationsstrategier. I projektet ska forskarna titta närmare på sillen i Stockholms skärgård. 

Projektets mål är att undersöka anpassningar hos sill i kustekosystem i Stockholms skärgård. Resultatet kommer att ge information om vilka delbestånd av strömming som trivs bäst i den här viktiga delen av Östersjön – information som är viktig för att utforma förvaltningsåtgärder som säkrar strömmingsbeståndens fortlevnad och roll i ekosystemet. 

Sillen i Stockholms skärgård genomförs av Stockholms universitet. Via BalticWaters program för forskningsprojekt och förstudier har projektet beviljats anslag om 999 862 kronor. 

Projektmaterial

Med ditt stöd kan vi arbeta långsiktigt och målmedvetet för att rädda Östersjön