Stå upp för Östersjön!

2024-2025

Kan stand up komik fungera för att kommunicera vetenskap så att folk blir intresserade, förstår bättre, kanske även tar till sig ny kunskap och ändrar sitt beteende? 

Med hjälp av en stand up-artist och lärare kommer Ellen Schagerström, forskare vid institutionen för biologi och miljövetenskap vid Göteborgs universitet, att producera ett 15-20 minuter långt framträdande som framförs på stand up-amatörklubben Big Ben i Stockholm. Framträdandet har som målsättning att medvetandegöra och väcka tankar kring tre teman; övergödning, främmande arter och sjömat.

Stå upp för Östersjön! genomförs av Göteborgs universitet. Via BalticWaters program för forskningsprojekt och förstudier har projektet beviljats anslag om 189 659 kronor. 

Projektmaterial

Med ditt stöd kan vi arbeta långsiktigt och målmedvetet för att rädda Östersjön

Våra arbetsområden

BalticWaters arbetar med storskaliga demonstrationsprojekt och tillämpad forskning på land, längs kusten och i havet för att Östersjön ska bli ett friskare hav. Stiftelsen arbetar också med opinionsbildning för att sprida kunskap om innanhavets möjligheter och utmaningar till den intresserade allmänheten, beslutsfattare och myndigheter. Läs mer om våra olika projekt under respektive arbetsområde.

På land

Längs kusten

I havet

Opinions­bildning