Dagens Nyheter har besökt forskningsstationen Ar på Gotland där projektet ReCod – utsättning av småtorsk i Östersjön genomförs. Projektet, som pågår mellan åren 2020 – 2025, är ett samarbete mellan BalticWaters och Uppsala universitet. Just nu väntar vi med spänning på torskleken som startar i maj/juni. Ungefär 90 torskar kommer förhoppningsvis leka och miljontals ägg kläckas. I reportaget berättar Lars Vallin, projektledare på BalticWaters, och Gunilla Rosenqvist, föreståndare för forskningsstationen Ar, om bakgrunden till projektet, hur torsken leker och varför projektet planerar att sätta ut torsklarver och inte yngel i Östersjön.

Läs artikeln Nytt projekt ska hjälpa den hotade Östersjötorsken i Dagens Nyheter här.


ReCod ska undersöka om utsättning av torsklarver kan vara ett sätt att stärka bestånden. Årligen kommer torsk från Östersjöns östra bestånd fångas in för att sedan reproducera sig genom naturlig lek på forskningsstationen. Målsättningen är att föda upp och sätta ut ca 1 – 1,5 miljoner torsklarver per år, utsättningar som sedan ska följas upp genom provfisken i de utvalda försöksområdena. Om försöken blir framgångsrika kan projektet utgöra mall för återetablering av torsken på fler platser i Östersjön, något som ökar chanserna att bevara och skydda det genetiskt unika östra torskbeståndet. Läs mer om projektet här.