Ørsted är världsledande inom havsbaserad vindkraft och som del av verksamheten arbetar de med att hitta integrerade lösningar och stötta projekt som kan förbättrar havets biologiska mångfald. Ett sådant projekt är ReCod – utsättning av småtorsk i Östersjön, som genomförs av BalticWaters och Uppsala universitet.

Forskning från Göteborgs universitet visar att havsbaserade vindkraftsparker kan erbjuda en skyddad miljö för fisk att söka föda och reproducera sig. Vi ser att vårt arbete för att förbättra situationen för flera av Östersjöns fiskpopulationer kan stärkas av ett samarbete med Ørsted, säger Konrad Stralka, verkställande direktör på BalticWaters.

Torskarver har en naturligt hög dödlighet, och här kan just artificiella rev, exempelvis i form av vattenbaserade vindkraftsparker, vara en trygg plats för larverna under deras första tid i livet.

I ett första skede går Ørsted in för att bidra till finansieringen av utsättning av torsklarver under 2023 och därmed stödjer det första steget av ReCod-projektet.

– Genom projektet ReCod kan vi undersöka hur effektivt utsättning av torsklarver är och om det är möjligt att genomföra i större skala. Då kan detta samarbete visa sig ha en betydande positiv påverkan på Östersjöns biologiska mångfald, säger Sebastian Hald Buhl, Country Manager for Ørsted i Sverige.

Läs mer om samarbetet i Sydsvenskan här eller läs Ørsteds pressmeddelande Ørsted går in i samarbete med BalticWaters för att stärka torskbeståndet i Östersjön här.

Om ReCod
Projektet genomför på forskningsstationen Ar på Gotland – mitt i Östersjön. Målet med ReCod är att genomföra försök med utsättningar av 4 – 6 dagar gamla torsklarver på några platser utmed ostkusten där vi undersöker om larverna överlever och klarar att etablera sig. Om försöken blir framgångsrika finns möjlighet för återetablering av torsken i Östersjön på fler platser, något som ökar chanserna att bevara och skydda det unika östra beståndet. ReCod genomförs och finansieras av BalticWaters och Uppsala universitet. Därutöver finns ett antal partners som på olika sätt bidrar till projektet: Ørsted, Leader GuteRegion GotlandSveriges Lantbruksuniversitet och Ulla och Curt Nicolins stiftelse. Totalt satsas drygt 50 miljoner kronor på projektet.