Sillen är ett ovärderligt kulturarv i den svenska mathistorien. Få livsmedel har haft ett sådant genomslag i samtliga samhällsklasser genom århundradena. Från att ha varit oumbärlig vardagskost har sillen de senaste 300 åren blivit synonym med högtidsmat och utgör både ritual, smakkomplement och stämningshöjare till jul, påsk och midsommar.

Vi har gjort ett historiskt dyk i sillburken för att visa på vikten av att bibehålla ett livskraftigt sillbestånd – inte bara för fiskens egenvärde och betydelse för Östersjöns näringsväv – utan också för att det är en viktig del av svensk kultur.