BalticWaters har svarat på Havs- och vattenmyndighetens remiss gällande förbud mot visst svenskt fiske efter pelagiska arter i Östersjön inom delområde 30 (Dnr 2024–001484).

Mot bakgrund av det allvarliga läget i Östersjön och den kritiska situationen för fiskbestånden avrådde BalticWaters från förslaget om förbud då det dels saknas en genomgående konsekvensanalys kring vad förslaget kan väntas leda till för sill/strömmingen och ekosystemet, dels att den föreslagna tidsperioden (fr.o.m. 25 maj t.o.m. 30 juni 2024) infaller för sent på året och är för kort för att skydda och stärka sill/strömmingsbeståndet.

Trots kritik mot förslaget i remissen meddelade Havs- och vattenmyndigheten den 22 maj, kort efter inskickade remissvar, att förbudet träder i kraft som planerat.

Ta del av hela remissvaret här.